#พิมพ์หน้าใหญ่ “ลงเหล็กจาร รอบองค์”
พระปิดตานั่งยองหลว

#พิมพ์หน้าใหญ่ “ลงเหล็กจาร รอบองค์”
พระปิดตานั่งยองหลวงพ่อปาน วัดบางกระสอบ สมุทรปราการโดยสมาชิก ชื่อ มาวิน อาชวินท์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป