พิมพ์วัดหนังแน่ๆ มีรอยจารหลังด้วย ตะกั่วก็มีไขแล้ว พอจะ

พิมพ์วัดหนังแน่ๆ มีรอยจารหลังด้วย ตะกั่วก็มีไขแล้ว พอจะมีใครทราบว่ารุ่นไหน ใครสร้างครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ไก่ ท่าทอง
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป