พิมพ์นิยม…….ลป เหรียญ

พิมพ์นิยม…….ลป เหรียญ
โดยสมาชิก ชื่อ กระต่าย ทองคำ
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป