พระปิดตา สาย ชล
กว้าง 2,8นิ้ว ประมาน สูง 3นิ้ว นิดๆ

พระปิดตา สาย ชล
กว้าง 2,8นิ้ว ประมาน สูง 3นิ้ว นิดๆ รักชอบข้อความ
โดยสมาชิก ชื่อ เอก ทุ่งสง
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป