พระปิดตา สปป.ลาว

โดยสมาชิก ชื่อ เบนซ์ อินทรชิต
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป