พระปิดตาไม้แกะเก่าก้นอุดชันโรง
รู้ที่ทักมาคับ

พระปิดตาไม้แกะเก่าก้นอุดชันโรง
รู้ที่ทักมาคับ

โดยสมาชิก ชื่อ เฟิส วัดห้วย
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป