พระปิดตาแม่สำรวย วัดวังยาวครับ #คุณปู่ทัน

พระปิดตาแม่สำรวย วัดวังยาวครับ #คุณปู่ทัน

โดยสมาชิก ชื่อ Boonsak Psuksan
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป