พระปิดตาเนื้อไม้โพธิ์ แกะสวย ใต้ฐาน มีรอยจารย์ ชมชอบ ทั

พระปิดตาเนื้อไม้โพธิ์ แกะสวย ใต้ฐาน มีรอยจารย์ ชมชอบ ทักทายกันนะคะ

โดยสมาชิก ชื่อ จริยาภรณ์ ปานนก
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป