พระปิดตาเก่าๆครับ

พระปิดตาเก่าๆครับโดยสมาชิก ชื่อ จอมราชันย์ เมืองเหนือ จอมราชันย์เมืองเหนือ
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป