พระปิดตาอุตตะโม หล่อโลหะผสม รุ่นแรก
หลวงปู่แหวน วัดดอย

พระปิดตาอุตตะโม หล่อโลหะผสม รุ่นแรก
หลวงปู่แหวน วัดดอยแม่ป้๋ง อริยะสงฆ์แดนเหนือ
สร้างในปี 2518 ครบเครื่องเรื่องพุทธคุณ สภาพผ่าน
การบูชา แต่เนื้อหาสาระยังคลาสสิค จัดเป็นพระที่
หายหน้าหายตาไปนาน…ไม่ค่อยได้พบเห็น

โดยสมาชิก ชื่อ ดลพัฒน์ บุญญาพาสิษฐ์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป