พระปิดตาอาจารย์เปิงพิมพ์สามเหลี่ยมยืนหมอนถือเป็นอีกพิมพ

พระปิดตาอาจารย์เปิงพิมพ์สามเหลี่ยมยืนหมอนถือเป็นอีกพิมพ์ในตำนานที่หายากมากๆและพบเจอในวงการไม่เกิน 5 องค์ เป็นพิมพ์ที่สร้างยุคต้น จะมีขนาดใหญ่กว่าพิมพ์มาตรฐานทั่วไป องค์นี้ถือได้ว่ามีสภาพที่สมบูรณ์พิมพ์คมชัดมากครับโดยสมาชิก ชื่อ Athikom Asvanund
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป