พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อชินตะกั่ว หลังจาร วั

พระปิดตาหลวงพ่อแก้ว พิมพ์เล็ก เนื้อชินตะกั่ว หลังจาร วัดเคลือวัลย์โดยสมาชิก ชื่อ Thanas Puangto
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป