พระปิดตา”หลวงพ่อผุด”วัดวังเวียน”จันบุรี “พิมพ์เล็ก”พิมพ

พระปิดตา”หลวงพ่อผุด”วัดวังเวียน”จันบุรี “พิมพ์เล็ก”พิมพ์ไม้ค้ำเวียน”หาชมยาก “โดยสมาชิก ชื่อ มานะ ระยอง
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป