พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์

พระปิดตาหลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์โดยสมาชิก ชื่อ เฉลิมชัย กิจโร
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป