พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิมพ์ชลูดเล็ก เนื้อขี้เ

พระปิดตาหลวงปู่ยิ้ม วัดหนองบัว
พิมพ์ชลูดเล็ก เนื้อขี้เป็ด


โดยสมาชิก ชื่อ Krit Champ Saetia
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป