พระปิดตามหาอุตม์
หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย
รุ่น2 สายเหน

พระปิดตามหาอุตม
หลวงพ่อเส้ง วัดแหลมทราย
รุ่น2 สายเหนียวเมืองสงขลา
สนใจทักมาครับ
โดยสมาชิก ชื่อ ดลพัฒน์ บุญญาพาสิษฐ์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป