พระปิดตาพิมว่าวจุฬา ศิลปะนคร. เนื้อทองเเดงเถื่อน

พระปิดตาพิมว่าวจุฬา ศิลปะนคร. เนื้อทองเเดงเถื่อนโดยสมาชิก ชื่อ ป๋าตุ๊ก พระหล่อโบรานเเดนใต้ พัทลุง ทุกเกจิ
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป