พระปิดตาผงคลุกรักหลวงปู่สายวัดบางรักใหญ่รุ่นแรก

พระปิดตาผงคลุกรักหลวงปู่สายวัดบางรักใหญ่รุ่นแรก
โดยสมาชิก ชื่อ คนใต้ คนจริง ไม่ทิ้งกัน
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป