ปิดตา ปึ๊กๆสักองค์

ปิดตา ปึ๊กๆสักองค์โดยสมาชิก ชื่อ จั๊ว เมเจอร์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป