ปิดตาหลังยันต์ห้า วัดบ่อวิน ครับ

ปิดตาหลังยันต์ห้า วัดบ่อวิน ครับ


โดยสมาชิก ชื่อ Ohmtakao Kaotaohm
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป