จัดแสดงพระปิดตา หลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์
ชอบทักหรือโท

จัดแสดงพระปิดตา หลวงพ่อปาน วัดเครือวัลย์
ชอบทักหรือโทรครับ 0824715889


โดยสมาชิก ชื่อ Anucha Amulet
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป