##ขออนุญาตแอดมิน
##เปิดรายการพระปิดตายุคสงครามโลก หลวง

##ขออนุญาตแอดมิน
##เปิดรายการพระปิดตายุคสงครามโลก หลวงพ่อยุ้ยวัดบางกระปิ

โดยสมาชิก ชื่อ คงเสาร์ ชุมคง
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป