ขออนุญาตแอดมิน
เปิดครับปิดตาไม้แกะ
เก่า ไม้ลั่นตามอาย

ขออนุญาตแอดมิน
เปิดครับปิดตาไม้แกะ
เก่า ไม้ลั่นตามอายุการ
มีจารเจ้าของเดิมเลี่ยมเงินมา
ยินดีพระพร้อมเอกสารทาง IB 🙏🏻

โดยสมาชิก ชื่อ เชียร บุรีรัมย์
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป