ขออนุญาตเปิด พระปิดตา หลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ กทม. รุ่น

ขออนุญาตเปิด พระปิดตา หลวงพ่อยุ้ย วัดบางกะปิ กทม. รุ่น 3 เนื้อทองเหลือง อุดกริ่ง

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป