ขอชมพระปิดตาเนื้อโลหะไม่ทราบที่ของเพื่อนๆหน่อยครับ

ขอชมพระปิดตาเนื้อโลหะไม่ทราบที่ของเพื่อนๆหน่อยครับโดยสมาชิก ชื่อ ต่อ หวานคำ
จากกลุ่ม พระปิดตายอดนิยมและพระปิดตาทั่วไป