11/1/66
ขออนุญาติครับ
ขอเปิดให้เช่า
พระกริ่งเจ้าสัวเ

11/1/66
ขออนุญาติครับ
ขอเปิดให้เช่า
พระกริ่งเจ้าสัวเบตง
เนื้อสัตตะ เลข 4324
วัดพุทธาธิวาส เบตง ยะลา 2543
**ไม่มีกล่อง**
เปิด2400บาทโดยสมาชิก ชื่อ Paiboon Maiprasert
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล