เหรียญหล่อ2หน้า พอทราบที่ไหมครับ

เหรียญหล่อ2หน้า พอทราบที่ไหมครั
โดยสมาชิก ชื่อ Theera Pansang
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ