เหรียญหล่อวัดเขาตะเครา พศ.๒๔๖๕ สร้าง 599 องค์

เหรียญหล่อวัดเขาตะเครา พศ.๒๔๖๕ สร้าง 599 องค์โดยสมาชิก ชื่อ นก ลิ้นทอง
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ