เปิด.ครับ
พระกริ่งพระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธ พิมพ์ใหญ่มา

เปิด.ครับ
พระกริ่งพระพุทธอังคีรส วัดราชบพิธ พิมพ์ใหญ่มารวิชัยฐานสูง อุดใหญ่
ปี 2491
ประวัติพระกริ่งอังคีรส วัดราชบพิธ 2491 พระดี พิธีใหญ่ สภาพสวยผิวเดิม
น่าสะสมอนาคตแพงกว่านี้แน่นอน ปัจจุบันแทบไม่เจอตามสนามแล้ว

พระกริ่ง วัดราชบพิตร กทม พิมพ์ใหญ่สมาธิฐานสูง เป็นพระกริ่งแบบศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง เนื้อทองผสมรมดำ บรรจุกริ่ง ดำเนินการจัดสร้างเมื่อปี พ.ศ.2491 โดยนำเอาชนวนเก่าของพระกริ่งอังคีรส ปี 2481มาป็นส่วนผสม
และได้มาการจัดพิธีที่ยิ่งใหญ่ โดยมีเถระจารย์ที่โด่งดังในสมัยนั้นมาเข้าร่วมพิธีปลุกเสกด้วย อาทิเช่น หลวงพ่อจาด วัดบางกระเบา, หลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอก, หลวงพ่อรุ่ง วัดท่ากระบือ เป็นต้น

ประวัติ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ พ.ศ. 2412 โดยมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงคหริรักษ์ (พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ และเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (ม.ร.ว. ปุ้ม มาลากุล) เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรป คือ ลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทย ส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตก และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม หมายถึง วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้าง และมีมหาสีมาอันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร 8 เสา ตั้งเป็นสีมาที่กำแพง 8 ทิศ “ราชบพิธ” หมายถึง พระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินสร้าง “สถิตมหาสีมาราม” หมายถึง พระอารามซึ่งมีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่
รับ.ประ.กัน.แท้
ขอบ.คุณ.ครับ


โดยสมาชิก ชื่อ ต่าย ครับ
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล