เปิดครับ 559 (รับประกันตลอดชีพ)
พระชัยวัฒน์ สมเด็จย่า

😻😻 เปิดครับ 559 😻😻(รับประกันตลอดชีพ)
พระชัยวัฒน์ สมเด็จย่า 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ ปี 2533 สุดยอดพิธี
พระชัยวัฒน์ สมเด็จย่า 90 พรรษา
พระชัยวัฒน์ที่ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จย่า
การจัดสร้างมีดังนี้
1. พระกริ่งใหญ่ เนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะ
2. พระชัยวัฒน์ เนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะ
3.พระปางสมาธิสุโขทัย เนื้อทองคำและเนื้อนวโลหะ
พิธีการในการสร้างได้กำหนดไว้ 3 พิธีด้วยกัน
1. พิธีลงทองและพุทธาภิเษกแผ่นพระยันต์ ประกอบพิธีวันที่19 มิถุนายน 2533 ณ อุโบสถวัดปริวาส โดยพระญาณโพธิ(เข็ม) ลงทองแผ่นยันต์108 นะปะถะมัง14นะ ดวงประสูติและตรัสรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
2. พิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษก ประกอบพิธีวันที่ 18 สิงหาคม 2533 ณ วัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานและทรงนั่งปรกพร้อมพระคณาจารย์อื่นๆผู้ทรงคุณนั่งปรกบริกรรมภาวนารวม 28 รูป จำนวนเท่ากับพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ตั้งแต่เวลา 6.00 น.ถึง 6.09 น.วันรุ่นขึ้น
และก่อนหน้าพิธีได้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่าย แผ่นพระยันต์ทั้งหมด ตลอดจนเจิมแผ่นทองคำอีกด้วย
3. พิธีพุทธาภิเษก ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองค์ประธาน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2533
พระชัยวัฒน์ สมเด็จย่า 90 พรรษา เนื้อนวโลหะ สุดยอดพิธีจัดสร้างถึง 3 พิธี ในหลวงทรงเสด็จ ฯ ปี 2533 จัดสร้างขึ้นเพื่อฉลองพระชนมายุ 90 พรรษา สมเด็จย่า ไม่ผ่านการใช้มาก่อน ใต้ฐานตอกโค้ด ส
รับประกันตลอดชีพ

โดยสมาชิก ชื่อ Chanchai Mantaphaneewat
จากกลุ่ม ชมรมคนรักษ์พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รูปหล่อแห่งประเทศไทย