เปิดครับ พระกริ่งเก่าเลี่ยมเงินเก่าดูแล้วชอบมาคุยกันได้

เปิดครับ พระกริ่งเก่าเลี่ยมเงินเก่าดูแล้วชอบมาคุยกันได้ครับ
📲📲📲✅✅✅

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมคนรักษ์พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รูปหล่อแห่งประเทศไทย