เนื้อตะกั่วเก่ามากและหนัก

🧲🧲🧲เนื้อตะกั่วเก่ามากและหนัก⛓⛓โดยสมาชิก ชื่อ ส. วิชักุลดิลก
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล