#เงินถึงผม พระถึงท่าน
#พระกริ่งพระแก้วบุษราคัม เนื้อทอ

#เงินถึงผม พระถึงท่าน

#พระกริ่งพระแก้วบุษราคัม เนื้อทองแดงรมดำ ใต้ฐานอุดกริ่ง หลวงปู่สิงห์ สุทธจิตโต (พระราชฐิติญาณ) ปี 40 ครบรอบ 80 ปี วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี กล่องเดิม


โดยสมาชิก ชื่อ เต่าเลิฟบั๊ค ทศพร
จากกลุ่ม ชมรมคนรักษ์พระกริ่ง พระชัยวัฒน์ รูปหล่อแห่งประเทศไทย