อย่างหล่อ

อย่างหล่อ
โดยสมาชิก ชื่อ Supachai Pattamunee
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ