หล่อโบราณครับ

หล่อโบราณครับโดยสมาชิก ชื่อ Wera Wilailuck
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ