หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพง

หลวงพ่อไปล่ วัดกำแพงโดยสมาชิก ชื่อ อ้วน พระรามห้า
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ