หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา สุพรรณบุรี
แม่นางกวักปั้นหล่อโบร

หลวงพ่ออิ่ม วัดหัวเขา สุพรรณบุรี
แม่นางกวักปั้นหล่อโบราณครับ

โดยสมาชิก ชื่อ นันทพัทธ์ แสนโก
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ