หลวงพ่อพระใส พิมพ์ยอดธง รุ่นบารมีพ่อ
เนื้อนวโลหะ วัดโ

หลวงพ่อพระใส พิมพ์ยอดธง รุ่นบารมีพ่อ
เนื้อนวโลหะ วัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย
โดยสมาชิก ชื่อ คงรัตน์ ร้อยบาง
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล