(สะสมความรู้…นำสู่”#รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หล่อเบ้าทุบ”

(สะสมความรู้…นำสู่”#รูปหล่อหลวงพ่อเงิน หล่อเบ้าทุบ”
“รุ่น พิมพ์ขี้ตา จีวร ๓ ชาย”
…วัดสุทัศน์จัดสร้าง ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๕…

…รูปหล่อหลวงพ่อเงิน พุทฺธโชติ วัดบางคลาน
จำพรรษาอยู่ในพระอุโบสถวัดสุทัศน์ ถึง ๙ พรรษา
หรือ ๙ ปีเต็มๆ…

…พ.ศ….

เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล