สอบถามผู้รู้
พระกริ่งล้มลุก เนื้อเงิน ผสมทอง
ออกที่ไห

สอบถามผู้รู้
พระกริ่งล้มลุก เนื้อเงิน ผสมทอง
ออกที่ไหน ปีไหนครับ

โดยสมาชิก ชื่อ ทนงศักดิ์ ทรัพย์จงกล
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล