รูปเหมือนพระอรหันต์จี้กง(กริ่งมหารวย) เนื้อเงิน
ที่ระล

รูปเหมือนพระอรหันต์จี้กง(กริ่งมหารวย) เนื้อเงิน
ที่ระลึกงานเปิดป้าย พุทธสมาคมเต็กก่าจีแชเกาะ
ปลุกเสกพิธีใหญ่ พ.ศ.2536
โดยสมาชิก ชื่อ คงรัตน์ ร้อยบาง
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล