รุปหล่อพระอุปคุตหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วย

รุปหล่อพระอุปคุตหลวงพ่อโตวัดบ้านกล้วย

โดยสมาชิก ชื่อ สุภาพ แก้วฤทธิ์
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ