พระรูปหล่อหลวงพ่อทบ หน้าฝรั่งฐานสูง วัดศิลาโมง สภาพเดิม

พระรูปหล่อหลวงพ่อทบ หน้าฝรั่งฐานสูง วัดศิลาโมง สภาพเดิมสวยมากๆ แท้มาตรฐานสากลนิยมครับ

อาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรม

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ