พระปิดตาพระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศน์
เนื้อทองผสม ฉนวนพระ

พระปิดตาพระครูอาคมสุนทร วัดสุทัศน์
เนื้อทองผสม ฉนวนพระกริ่ง สังฆราชแพ
สร้างน้อยหายากโดยสมาชิก ชื่อ เจริญ เงินแสงเจริญ
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ