พระชัยวัฒน์เนื้อเงิน กับนวะครับ

พระชัยวัฒน์เนื้อเงิน กับนวะครับโดยสมาชิก ชื่อ ไพพนา โตสันเทียะ
จากกลุ่ม พระกริ่งพระชัยวัฒน์ รูปหล่อ พระหมวดพระมหากษัตริย์