พระกริ่ง ไกลปืนเที่ยง
วัดทองฯ รุ่น 2

พระกริ่ง ไกลปืนเที่ยง
วัดทองฯ รุ่น 2

โดยสมาชิก ชื่อ Pong Nakin
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล