พระกริ่งเจ้าแม่นางกรัก เจ้าคุณศรี สนธิ์ ยติธโร เจเาพิธี พระส

พระกริ่งเจ้าแม่นางกรัก เจ้าคุณศรี สนธิ์ ยติธโร เจเาพิธี พระสังฆราชแพ ปลุกเศก ปี2475-2480 วัดสุทัศน์ ใน google”youtube”

โดยสมาชิก ชื่อ สมบัติ ใบพร
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล