พระกริ่งนวะโลหะเก่า ก้นมีตรา ปักษาวายุภักษ์

พระกริ่งนวะโลหะเก่า ก้นมีตรา ปักษาวายุภักษ์

โดยสมาชิก ชื่อ เต้ย อัมพวา
จากกลุ่ม ชมรมคนรักพระกริ่งสากล