ปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์วัดปากสระ จ.พัทลุง

ปิดตาหลวงพ่อดิษฐ์วัดปากสระ จ.พัทลุงโดยสมาชิก ชื่อ ดอกไม้ป่า ดอกไม้ป่า
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ