ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าคุณศรี(สนธิ) วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์ฐานผ้าท

ท้าวเวสสุวรรณ เจ้าคุณศรี(สนธิ) วัดสุทัศน์ฯ พิมพ์ฐานผ้าทิพย
#ไทยศิลป์ #ร้านไทยศิลป์ #ท้าวเวสสุวรรณ #เจ้าแห่งทรัพย์ #ยักษ์วัดสุทัศน์ #เจ้าแห่งภูตผี

อาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชุมชนคนรักพระหล่อ